Yaroslav Romanchuk

Partner zarządzający i adwokat w EUCON Legal Group. Udziela klientom konsultacji w najbardziej skomplikowanych kwestiach z zakresu prawa spółek, prawa podatkowego i celnego, cen transferowych, komercjalizacji obiektów własnośći intelektualnej, planowania podatkowego z wykorzystaniem aktywów niematerialnych, restrukturyzacji biznesu oraz w kwestiach ochrony aktywów.

 

Reprezentuje jak krajowe, tak i międzynarodowe korporacje w najbardziej skomplikowanych sporach korporacyjnych i podatkowych. Prowadzi aktywną działalność społeczną i prawodawczą, w szczególności ostał na czele podgrupy, która pracowała nad przygotowaniem Koncepcji reformowania systemu podatkowego Ukrainy przy Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu pod kierownictwem Ministra.

 

Wchodzi w skład grupy ekspertów, zajmujących się dopracowywaniem projektów ustaw dotyczących utworzenia Służby Dochodzeń Finansowych, kompromisu podatkowego, wprowadzenia Ombudsmana Podatkowego, kształtowania cen transferowych.

 

Pracuje nad doskonaleniem obowiązującego ustawodawstwa podatkowego w ramach grup roboczych, utworzonych przy Ministerstwie Skarbu Ukrainy. Jest autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, uczestnikiem międzynarodowych konferencji, forów, seminariów, okrągłych stołów.

Moje prelekecje

Brak prelekcji.

Yaroslav Romanchuk

Partner zarządzający i adwokat w EUCON Legal Group. Udziela klientom konsultacji w najbardziej skomplikowanych kwestiach z zakresu prawa spółek, prawa podatkowego i celnego, cen transferowych, komercjalizacji obiektów własnośći intelektualnej, planowania podatkowego z wykorzystaniem aktywów niematerialnych, restrukturyzacji biznesu oraz w kwestiach ochrony aktywów.

 

Reprezentuje jak krajowe, tak i międzynarodowe korporacje w najbardziej skomplikowanych sporach korporacyjnych i podatkowych. Prowadzi aktywną działalność społeczną i prawodawczą, w szczególności ostał na czele podgrupy, która pracowała nad przygotowaniem Koncepcji reformowania systemu podatkowego Ukrainy przy Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu pod kierownictwem Ministra.

 

Wchodzi w skład grupy ekspertów, zajmujących się dopracowywaniem projektów ustaw dotyczących utworzenia Służby Dochodzeń Finansowych, kompromisu podatkowego, wprowadzenia Ombudsmana Podatkowego, kształtowania cen transferowych.

 

Pracuje nad doskonaleniem obowiązującego ustawodawstwa podatkowego w ramach grup roboczych, utworzonych przy Ministerstwie Skarbu Ukrainy. Jest autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, uczestnikiem międzynarodowych konferencji, forów, seminariów, okrągłych stołów.