Organizatorem konferencji
LEGAL MARKET DAY jest:

TOMCZAK STANISŁAWSKI MARKETING SP. Z O.O.
Ul. Wrocławska 21/5, 61-838 Poznań
KRS 0000626663 / NIP PL7831744095

Miejsce konferencji

Warszawa
Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20