Andrii Romanchuk

Partner w EUCON Legal Group. Z powodzeniem zapewnia pomoc prawną firmom międzynarodowym przy wejściu na rynek ukraiński a także dużym firmom krajowym przy wejściu na nowe rynki europejskie. Udziela pomocy prawnej z uwzględnieniem wszystkich czynników działalności, potrzeb i życzeń klientów.

 

Andrii Romanchuk udziela konsultacji w zakresie wprowadzenia systemów compliance dla struktur biznesowych w Ukrainie i Polsce przez system аudyt-compliance i organizację kompleksowych kontroli przestrzegania przez firmy wymagań normatywnych. Pomaga firmom międzynarodowym w zakresie przygotowania dokumentacji, sprawozdań i wprowadzenia systemów kształtowania cen transferowych.

 

Posiada wyjątkowe rozeznanie w ukraińskim i polskim środowisku biznesowym.

Moje prelekecje

Brak prelekcji.

Andrii Romanchuk

Partner w EUCON Legal Group. Z powodzeniem zapewnia pomoc prawną firmom międzynarodowym przy wejściu na rynek ukraiński a także dużym firmom krajowym przy wejściu na nowe rynki europejskie. Udziela pomocy prawnej z uwzględnieniem wszystkich czynników działalności, potrzeb i życzeń klientów.

 

Andrii Romanchuk udziela konsultacji w zakresie wprowadzenia systemów compliance dla struktur biznesowych w Ukrainie i Polsce przez system аudyt-compliance i organizację kompleksowych kontroli przestrzegania przez firmy wymagań normatywnych. Pomaga firmom międzynarodowym w zakresie przygotowania dokumentacji, sprawozdań i wprowadzenia systemów kształtowania cen transferowych.

 

Posiada wyjątkowe rozeznanie w ukraińskim i polskim środowisku biznesowym.