News

Dr Barbara Jelonek-Jarco – kolejna wspaniała prelegentka!

W trakcie LEGAL MARKET DAY 2019 wystąpi kilka znakomitych, uznanych w branży prawnej prelegentek. Jedną z nich jest Dr Barbara Jelonek-Jarco – adwokat, od 2006 r. związana z Kancelarią Kubas Kos Gałkowski. Jest również adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego UJ.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz w prawie upadłościowym. Jest uznaną ekspertką z zakresu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zajmuje się również prawem spółek oraz prywatnym prawem gospodarczym. W Kancelarii Kubas Kos Gałkowski zarządza pracą działu prawa nieruchomości.

Dr Barbara Jelonek-Jarco bierze udział w licznych, międzynarodowych sporach sądowych oraz międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, często o charakterze precedensowym. Z uczestnikami LEGAL MARKET DAY 2019 podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem prawniczym i biznesowym.

Jesteśmy przekonani, że będzie to wyjątkowa prelekcja – 8 marca warto być z nami!

23 listopada 2018